Op woensdag 20 juni waren we met een delegatie aanwezig op de voorstelling van een bachelorproef van een aantal Kortrijkse studenten, die het probleem van sluikstort en ophalingsproblemen van onze langblokken onder de loep namen.

Op de foto de Kortrijkse studenten en op het voorblad hun  namen.

Na een duidelijke powerpointpresentatie mochten de aanwezigen aan de opgestelde tafels de aangereikte oplossingen bekijken. Dit ging van een automatische afvalscheider tot camerabewaking, een afvalwandeling en zelfs een wedstrijd tussen de 4 blokken voor de properste blok. De studenten hadden een paar weken rondgelopen aan onze blokken en verschillende groepen en diensten ondervraagd.

Onze delegatie van de Focusgroep: Freddy, Gilberte, Karel en Jef en de fotograaf. Ook aanwezig vertegenwoordiging van Stad Antwerpen en huisvuilophaling, Woonhaven en ook een aantal andere studenten die met belangstelling volgden. Ik vernam ook dat de studenten op de feestelijkheden op 2 juni op Tampicoplein met een standje hadden gestaan waar de kinderen werden uitgenodigd een huisvuilsorteerspel te spelen, wat zeer in de smaak viel. Er is nog toekomst. Voor ons zijn de studenten geslaagd in hun opdracht, resultaat moeten we afwachten.

Onderweg naar de vergadering dit tafereel. 2 hele broden naast de vuilbak aan de looppiste. Ocharme de vogeltjes, en hoe zit het met de honger in de wereld???