Foto's

Onze voorzitter, Freddy, zat op 18 maart 2016 in Brussel in een panel voor de sessie renovatie op een vergadering van het woonforum van VMSW. Dit werd een geslaagd optreden, daar hij veel vragen uit de zaal mocht en kon beantwoorden.