Op 25 juni 2018 waren we met een delegatie van de Focusgroep aanwezig op een onderhoud met het districtscollege

Voor het districtbestuur aanwezig: Samuel Markovitz, Lieve Stallaert, Cordula Van Winkel, Tom van de Borme, Julie De Vos (verslaggeefster) en Gerald Cleys ( secretaris). 

Voor onze Focusgroep aanwezig: Freddy Beuckelaers, François De Bauw, Karel De Jonghe, Ingrid Dyck, Gilberte Douws en Tanja Van Den Broucke (gelegenheidsfotograaf)

Onze voorzitter opent met een dankwoord voor de uitnodiging.

De verkeerslichten aan Groenendaallaan zijn nu beter afgesteld met aparte overgang voor de voetgangers, de vraag blijft of dit niet automatisch kan zonder op de knop te drukken. Ook word de vraag gesteld of het niet mogelijk is om vanuit Columbiastraat rechtdoor de Groenendaallaan op te rijden richting Merksem, nu moet men rechtsaf en aan de Noorderlaan terugdraaien met meestal aanschuiven in de file tot gevolg. Dit moet met verkeerspolitie bekeken worden.

Putten plassen op het voetpad richting Merksem en het probleem met de duivenpoep onder de bruggen van ring en spoorweg wordt nog eens vermeld.

Ook het nog steeds maar beschikken over 1 ingang en uitgang voor al die appartementen zorgt voor problemen bij verhuis, brandweer en ziekenvervoer enz. en we vragen dringend een 2é ingang.

Ook de geluidshinder van Brandweer, politie en ziekenwagens s'nachts komt ter sprake.

De aanvraag voor parkeerverbodsplaten bij verhuis loopt ook in het honderd. Ik heb het persoonlijk meegemaakt. Door te vroege levering van een nieuwe eetkamer (was in bouwpakket dus alles stond hier vol grote dozen) moest ik wat meubels wegdoen. Contact opgenomen met ladderlift en Kringwinkel en datum afgesproken. Dan via stadsdiensten aanvraag voor parkeerverbodsplaten met op voorhand 49€ te betalen. Ladderlift en kringwinkel bevestigd en dan krijg ik een mail dat het plaatsen van de borden geweigerd wordt en dat er werfsignalisatie moet komen op vraag van verkeerspolitie. Het aanvragen van werfsignalitatie neemt 15 dagen in beslag (als je er al binnengeraakt). Ik heb dan met verkeerspolitie contact opgenomen en die hebben contact opgenomen met de betreffende dienst, en ik kreeg in een mail te lezen dat de ladderlift op de rijbaan zou staan omdat volgens hen de ladderlift onder het gebouw zou staan. De situatie ter plaatse bekijken zou hier wel op zijn plaats zijn. Ik heb dan in afspraak met verkeerspolitie zonder borden mijn meubels naar beneden gedaan zonder probleem (er zijn op dat klein uurtje dat de ladderlift daar stond 3 wagens zonder problemen gepasseerd). Ze gingen binnen 4 weken??? mijn geld terugstorten, ik ben benieuwd. Met de verhuisbewegingen die op til zijn met de renovatie mag er aan dat probleem extra aandacht geschonken worden.

De vraag word gesteld om de paasbloemen te verwijderen, dit zou kunnen gebeuren na de renovaties.

De andere bloemenweelde is zeer mooi, maar had reeds gemaaid mogen zijn ( te hoog gras, distels en onkruid).

De bomen aan parking blok 1 geven problemen met pollen en de hars van de pijnbomen geven hars op geparkeerde wagens. Kunnen deze gesnoeid worden of eventueel verwijderd (wordt bekeken)

Volgt een opsomming van onze activiteiten, tot dusver 24 activiteiten en zes maanden pleinen poetsen.

Het eindverslag van de studenten (zie op de website) was zeer positief.

Er is nu een ophaling van sluikstort op donderdag.

Nogmaals de vraag om Bigbelly vuilbakken, met de passanten van Kinepolis en dancings in de buurt zou dit veel verschil maken. (als ze gebruikt worden??)

We doen weer mee aan Antwerpen blinkt in september.

Aan stadsmakers wordt gevraagd om extra middelen om de kinderen van de scholen uit de buurt die komen helpen bij het optuigen van de kerstboom (zie website kerst 2017) te voorzien van snoep of fruit.

De Kerstboom wordt toegezegd door alle aanwezige schepenen, waarvoor dank.

We hebben nog onze vergaderingen , juli en augustus stille tijd.

Alle aangehaalde punten worden door het district door gegeven aan de betreffende diensten.

Het district benadrukt nog eens dat de Focusgroep een heel constructieve werking heeft. Waar we fier op zijn.

 

Na de vergadering even verpozen op een terras moet kunnen, met fotografe Tanja er bij.