Op 24 mei 2018 hadden we met een delegatie van onze Focusgroep een onderhoud met schepen Caroline Bastiaens: schepen van cultuur, economie, stads en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten. Deze was vergezeld van kabinetsadviseur Waegeman Annick.

Onze delegatie bestond uit: Freddy, François, Jaqueline en Karel.

Om 14 uur begon de vergadering met Annick, die verzekerde dat de schepen onderweg was. Freddy gaf eerst een uitleg over de doelstellingen van de Focusgroep ( te lezen op de startpagina) En dan werd ingegaan op thema dat in de actualiteit staat: sluikstort. We wonen hier op een as van grote vervuilers, zoals de bezoekers van Kinepolis, burgerking en Mcdonalds, grote winkels en veel openbaar vervoer. Sommige gebruikers van deze gelegenheden gooien hun afval gewoon op straat, en er worden bij de wekelijkse zwerfvuilophaling 7a 8 containers van 120 liter opgeraapt door onze straatvrijwilligers. De vraag word nogmaals gesteld naar meer toezicht en sensibilisering.

Er is te weinig respect voor onze woonomgeving. Iedereen moet zich betrokken voelen. We vragen om een onvoorwaardelijke nultolerantie (camera's) meer en andere vuilbakken (big belly's) sorteerstraatjes enz. Er zouden op Luchtbal sorteerstraatjes bijkomen. Annick gaat nazien wat er ingepland staat.

Een paar uur na de huisvuilophaling staat er overal terug sluikstort, ook aan de glasbak. Ook het voederen van de vogels vanaf de balkons werd besproken. Er word ook gevraagd om veegdiensten langs te sturen na de huisvuilophaling om het achtergebleven vuil op te halen(kapotte en te zware zakken, verkeerd aangeboden zwarte zakken en tangermarkt zakken). Er word ook geinformeerd naar de regeling om een vergoeding voor opgehaalde blikjes , die van kracht is in 2060. Of wij ook van deze regeling zouden kunnen profiteren. Dit is een proefproject dat is ingediend bij Vlaanderen en het is de bedoeling dat als het succes heeft dit uit te breiden. Bij de wekelijkse zwerfvuilronde vinden we meestal blikjes van energiedrankjes, en ik durf het nut hiervan te betwijfelen, als je zelfs niet genoeg energie krijgt om dat blikje in de vuilbak te werpen. Het sorteren van die blikjes en plastiek flessen zal in elk geval meer werk meebrengen.

Het probleem met de duivenuitwerpselen onder de bruggen van spoorweg en autostrade zal ook bekeken worden, men zal zien wat er kan aan gedaan worden.

Er was ook nog de vraag om de bomen aan de parkeerplaatsen van blok 1 (Noorderlaan) te snoeien, daar de auto's die er staan regelmatig volhangen met vogelpoep. Ook de vraag voor aangepaste kledij voor onze straatvrijwilligers word gesteld.(botten en dikke regenjas).

Er word ook gepolst naar de mogelijkheid van een jaarlijks onderhoud, zoals met het kabinet wonen en het district.

Het was een zeer nuttig onderhoud, waarbij Annick ons de belofte doet ons op de hoogte te houden van het verdere verloop, en als het te lang duurt mag Freddy via mail om antwoord vragen.

We nodigden de schepen uit om eens mee te lopen met de zwerfvuiltoer op maandagmorgen en dat zag ze wel zitten. Om 15,30u zijn onze vragen op en wordt tevreden afgesloten