Vergadering, die door dubbele boeking niet doorging in de veranda van DC Santiago, maar in een vergaderzaaltje waar wel wat minder ruimte was. Onze vaste verslaggeefster Jacqueline was in het hospitaal, maar de toestand is onder controle. Jos Callaerts nam deze taak op zich. Ook Harry en Yolanda wegens ziekte afwezig.

Yama van buurtregie en Nicholas van leefbaarheid Woonhaven

Voor de voorbereiding kersthappening waren er een aantal vrijwilligers aanwezig op de vergadering: Rik en José (foto boven ) en Fred, Gerda en Gilberte, die mee de catering ter harte nemen.

Jos (chinese vrijwilliger-verslaggeving) . Links Roger en Irene, die ons wisten te melden dat ze de groep verlaten. (bedankt voor de inzet)

De opening van de vergadering begint met de goedkeuring van het verslag vorige vergadering en de toestand van Jacqueline, die gelukkig positief evolueert. Het eerste deel van de vergadering gaat over de kersthappening en de taakverdeling, die ik hier niet uit de doeken ga doen, de leden kunnen dit vinden in het schriftelijk verslag.

Freddy en Karel hielden supervisie bij het leveren van de Kerstboom op 1 december door de stadsdiensten. Voor het versieren van de kerstboom zullen een 140 kinderen uit de naburige school mee instaan. vorig jaar verwachtten we er 25 en kwamen er 108, nu dus 140, die als beloning een stuk fruit krijgen aangeboden. De grote tent zou geplaatst worden op 14 december, en ook op 14 december stellen wij de kleine rode tentjes op en kunnen we de tafels en stoelen in de grote tent plaatsen. Er zijn ook mobiele toiletten voorzien, dit om wildplassen te vermijden. Er wordt ook een schminkstandje voorzien voor de kinderen, en er zal Muziek gespeeld worden door Steve (Sabam betaald!!) en het kerstmannenorkest zal ook optreden.

Er was tijdens de pauze weer koffie en cake voorzien. Na de pauze vragen aan Woonhaven: Wat betreft de schotelantennes wordt controle uitgevoerd door Dawari van Woonhaven. Door het succes van het pop-upcontainerpark wordt gevraagd of dit tweemaal per jaar kan doorgaan, daar het sluikstort zichtbaar verbeterd is.

Wat het bodemonderzoek betreft dat plaatsvond: dit is in verband met de geplande renovaties, en de schade aan de graspleinen door de rupsbanden van dat machien zal aan de groendienst worden doorgegeven. Wat de verlichting onder de blokken betreft kan men altijd bij de technische dienst terecht, er dient wel rekening worden gehouden met ziektes en werkoverlast.

Er zijn meer en meer problemen met de liften, Woonhaven is hier mee bezig.

Geen opmerkingen bij de rondvraag, en volgende vergadering, met nieuwjaarsreceptie, op maandag 21 januari 2019

Op maandag 10 december om 10 uur was er iemand om filmopnames te maken van onze opruimactiviteiten op maandag, dit in opdracht van stadsmakers. Deze persoon maakte ook onderstaande foto van de aanwezige vrijwilligers voor onze kerstboom.