Vergadering op 29 oktober in de pergola van D.C. Santiago. De vergadering wordt geopend met een minuut stilte voor het overlijden van de vader van Tanja Van Den Broucke. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Vanaf 1 januari zullen alle aanvragen voor ondersteuning langs het district moeten gebeuren en niet meer langs stadsmakers. Robbie Hermans is de leidinggevende van Cultureel Centrum Luchtbal en heeft toegezegd dat het kerstmannenorkest terug zal komen op onze kersthappening. Hij wil in de toekomst nauwer samenwerken met onze groep.

Nicholas (woonhaven)  en Yama en Kevin (buurtregie)

Bij de vragen aan woonhaven kwam de vraag wanneer er een verhuurstop komt in blok 2. Hierop het antwoord van Nicholas dat bij aanvang van de renovaties in blok 1 niet meer zal worden verhuurd in blok 2, maar de bewoners van blok 1, die in transit willen, wel terecht kunnen in een opgeknapt  app. van Blok 2. Wat het onderhoud van de trapzalen door een externe firma betreft, zal dit eerst worden uitgeprobeerd in kleinere blokken, voor onze blokken moet dat wachten tot na de renovaties.

Freddy laat een krantenartikel zien over het warmtenet van "Indaver" in 2020 dat vele sociale woningen op Luchtbal zou helpen bij (goedkopere) verwarming. De projectleiding van Woonhaven zegt niet op de hoogte te zijn, maar de mogelijkheid bestaat. De plaatjes "verboden voor balsporten", die nu aan elke eerste ingang hangen zullen op dinsdag 30 oktober worden gehangen volgens Nicholas. Dit is inderdaad gebeurd, zie onderstaande foto's.

Er is een artistiek project in de maak voor het pimpen van de tonnen (graffiti??) en er is beloofd om meer schommels te plaatsen aan speeltuin achter de sporthal. Het plan voor de sintelbaan zou doorgaan en bij heraanleg komen er 2 speelzones.

Er komt opnieuw een "popup container" op vrijdag 16 november van 14.00u tot 19.00u. Grof vuil is beperkt tot 1 emmer, meer is betalend. Bij het bezoek van mevr. Bastiaens hebben we gepleit voor meer papiermanden (vuilbakjes), maar volgens de statistieken ??? staan er genoeg in de buurt. De stad heeft een vuilbakken plan en wijkt daar niet vanaf. Misschien eens iemand langssturen die kan tellen en de statistieken aanpassen?

We kregen ook het bezoek van Abdeloifi Jamal en Azghai Farid van wijktoezicht. Er werd teruggeblikt op "Langblokken blinken", wat een groot succes was, met veel positieve reacties. Het aanleveren van materiaal door de stadsdiensten is wat stroef verlopen, dit doordat er veel scholen meededen  aan acties. Aan de (enige) invalsweg staan gele lijnen, maar die zijn niet ver genoeg door getrokken en er staan regelmatig wagens verkeerd geparkeerd, waardoor een tijd geleden een zieke niet kon worden opgehaald door de hulpdiensten. Wat bij brand??? Onze groep wil ook verderdoen (bij goedkeuring van het college) met een project 2019 voor o.a. het onderhoud van de pleinen en vergaderingen met allerlei diensten. Verder plannen we ook een ontmoetingsdag, samen met de lentepoets, een Kerstfeest en Kerstdrink samen, zoals we dit jaar gepland hebben. In januari zullen we met de leden weer een ontbijt hebben, waarschijnlijk in "tot straks" in Merksem.

Hier hadden we een korte pauze, waarvan ik gebruik maak om een paar foto's te plaatsen van de prachtige rode herfstkleur van de esdoorns op de parking van Kinepolis. Ik begrijp dat blad op de vlag van Canada een beetje beter.

Tijdens de pauze koffie en versgebakken Cake ( betalend) van cafetaria DC Santiago.

Na de pauze werd even teruggeblikt op de activiteiten van dit jaar: Silverrun, met 11 vrijwilligers, de bachelorproef van de Kortrijkse studenten, het open salon van stadsmakers en het vrijwilligersfeest van Woonhaven, dikke duim, het buurtcontract werd verlengd.

De voorbereiding voor de kersthappening. Er is een tent voorzien van 12 x6m. Met plankenvloer en verwarming, die door deskundigen wordt geplaatst en afgebroken. Yolanda en Steve gaan zorgen voor de muziek en Sabamrechten worden betaald. De tafels en stoelen zijn besteld en mogelijk komt er een WC wagen van Boels, om wildplassen tegen te gaan. Er komen nog wel een paar werkvergaderingen om de details te bespreken. Volgende vergadering zal doorgaan op maandag 26 november 2018, locatie volgt.