Op maandag 3 september vergadering in de pergola van DC Santiago. De voorzitter opent de vergadering met de melding dat er achteraf een hapje en een drankje zal geserveerd worden, geschonken door 4 jarigen: Freddy, François, Monique en José (welke niet aanwezig was, met verlof)

 Ook de melding van 2 nieuwe leden, Shaffri (die ook op maandag mee de pleinen opruimt) en Saida.

De vraag wordt gesteld of iedereen nog wil doorgaan zodat de voorzitter donderdag het jaarproject kan voorstellen bij Nele Verschelde, iedereen is hiermee akkoord.

We krijgen eerst een powerpointvoorstelling van de reorganisaties bij woonhaven, gepresenteerd door Luc Cassier (integrale leefbaarheid), Rebecca Schepens (toezicht), Glenn Smets (leefbaarheid) en Nocholas Schoeffs (leefbaarheid) en Kevin Van Den Bleeken  (buurtregie)

Huurders en kandidaat huurders vallen onder Wouter Ghere. We krijgen eerst een overzicht van het aantal woningen en de percentages alleenstaanden en kleine en grote gezinnen.

Men zal in de toekomst meer controleren, sensibiliseren en sanctioneren. De voorwaarden om te kunnen huren worden strenger gecontroleerd, 2é woonst, illegale bijwoonst enz. er komen 2 wijktoezichters per wijk (10 in totaal) voor onze wijk Geert Cortens en Hurmatulla Dawari en voor leefbaarheid Nicholas Schooffs, Linda Verelst als wijkmedewerkster.

Weer wat duistere foto's door het tegenlicht van het raam. Rebecca Stelt zich voor, zij gaat zorgen voor de screening van de verplichtingen (geen eigendom, verplichte domiciliering, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister). Zij gaat de gezinssamenstelling, onjuiste verklaringen en onrechtmatige bijwoonst controleren. Het RIO (reglement interne orde) toepassen in verband met krakers, overlast; sluikstort in de gebouwen, schotelantennes, veiligheid, vluchtwegen bij brand, hangjongeren en drugproblematiek. Er zijn 254 cameras actief in de gebouwen, op verscheidene locaties, voornamelijk voor sluikstort en vandalisme.

Nog een redelijk lichte foto, met nieuw lid Shaffri. Glenn staat in voor de interactieve leefbaarheid. Het samen leven, voorkomen van overlast, properheid, de veiligheid bevorderen, betrokkenheid en participatie. Techno preventieve maatregelen zoals nieuwe sloten, fietsenbergingen aan passen en dergelijke. Camerabeveiliging in de gebouwen en ondersteuning van groepen zoals de onze. De actieve projecten worden begeleid door Nicholas, die de mensen zal betrekken bij vanalles wat te doen is in de buurt.

In geval van sluikstort in de algemene delen mail naar: netwerk@woonhaven.be . problemen melden bij toezicht@woonhaven.be . Bij andere zaken mail naar leefbaarheid@woonhaven.be of het algemeen telefoonnummer 03/2136740.

Nog een paar duistere gevallen. François bedankt de gasten van woonhaven en iedereen voor de inzet en bewezen diensten. Freddy bedankt voor het oplossen van de stapel reclamebladen aan Blok 3. Ook het huisvuil blijft een probleem: te vroeg buitenzetten en verkeerd aanbieden. Voor het onderhoud van de  trapzalen word voorgesteld om een poetsfirma in de arm te nemen, dit zou in de huurlasten kunnen verrekend worden. dit wordt onderzocht.

Er zijn weer inbraken vastgesteld in bewoonde appartementen.

Voor de losse vloerstenen in blok 2 is een werkbon opgemaakt.

Er was ook de vraag om de dakkoepels van de trapzalen te witten, dit met de hoge temperaturen in de trapzaal. Dit heeft weinig nut, het ligt meer aan de glaswand van de trapzalen dat de temperatuur zo hoog is.

De voorzitter roept iedereen op om deel te nemen aan: "laat de langblokken blinken" op 17 september.

Er is weer een vrijwilligersfeest van Woonhaven voorzien op 11 oktober.

Volgende vergadering voorzien op maandag 29 oktober om 13.30u plaats nog te melden.

Freddy bedankt de aanwezigen om 15.30u en dan zijn er hapjes en cava tot besluit.