Op maandag 4 juni 2018 de laatste vergadering voor de zomeronderbreking in D.C. Santiago. Omdat de fotograaf-webmaster niet de volledige vergadering kon bijwonen (zijn echtgenote werd uit het hospitaal ontslagen na inplanten pacemaker), zijn de foto's genomen door ondervoorzitter François, waarvoor dank. De teksten zijn opgemaakt aan de hand van het verslag van de vergadering.

De Mensen van Woonhaven.

De gebruikelijke aanwezige leden.

Er wordt begonnen met het minder prettige nieuws dat Steven Wouters (dir. alle bewoners) om persoonlijke reden zijn ontslag heeft ingediend bij Woonhaven. Zijn taken zullen worden overgenomen door Wim Phlix en Wouter Gehre  (alg.dir.)

Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd, met de opmerking dat dit verslag nooit aan derden mag worden doorgegeven.

Voor de Silverrun worden onze vrijwilligers verwacht om 8.00u voor ontbijt en briefing en worden we ingezet op de blauwe blok tot 12.30u, waarna nog een broodje als afsluiter.

Toch nog 2 bruikbare foto's voor vertrek naar het hospitaal: John Floren en voorzitter en ondervoorzitter.

We mogen van de centrumleiding geen versnaperingen meer meebrengen in de vergaderzaal, Freddy geeft wat uitleg wat nog wel kan.

Andere punten: De kapotte ruiten, deze zijn net vervangen, en terug kapot, niet enkel door spelende kinderen maar ook puur vandalisme. Toch hadden we graag aan elke ingang een plaatje zoals aan de eerste ingang met de tekst "geen balsporten onder de gaanderij".

                              Op 9 mei groot tumult aan blok 2 ingang 1, vechtpartij tussen zwarten en Marokkanen, politie met 4-5 wagens ter plaatse. Mogelijk drugsgerelateerd.

                               De brievenbussen van leegstaande appartementen van blok 1 zouden we graag dichtgeplakt zien.

                               Er word gevraagd voor een vrijwilliger om de bloemen water te geven aan de tonnen aan de kant van de looppiste, weinig respons op deze vraag ( stadsdiensten???)

                               Ook nog een vraag om aan de ingang van de hondenwei wat staatstenen te leggen, daar dit bij regenweer een slijkboel is. Ook een deftige plakkaat (deur sluiten)

                              In blok2 ingang 3 losse vloertegels (Els neemt contact met betrokken dienst)

                              De rioolmonden zijn eindelijk en goed hersteld.

                              De kerstboom is besteld en toegezegd door het district. Nicholas en Freddy zijn nog op zoek voor een grote tent (100 man) met verwarming.

                             Aan de trappen op de hoek Columbiastraat en Groenendaallaan veel losse en zelfs ontbrekende stenen.

                            De bomen aan de parkings van blok 1 mogen wel eens gesnoeid worden. Kevin gaat navraag doen.

                            De vergadering van Woonhaven over de electrische vuurtjes was positief. Graag toch wat controle op vuurtjes op gas (type campinggas).

Freddy heeft contact gehad met Liesbeth De Groof over de afrekening van de huurlasten. In september 2018 krijgen we de afrekening van een vol jaar huurlasten en een halfjaar verwarming van 2017. In september 2019 krijgen we de huurlasten en verwarming van 2018.

Op 24 mei hadden we een zeer positief onderhoud met schepen Caroline Bastiaens, zie verslag. Op 25 juni gaan we nog naar het district om een stand van zaken te geven.

Om 14.40u kleine pauze, met cake voor de groep.

Evaluatie lentepoets: Deze liep niet zoals verwacht, er waren 117 inschrijvingen, maar veel namen waren onleesbaar en er moet worden nagedacht over een ander systeem. Ook het materiaal kon beter (slechte prikkers), en te weinig. Tentjes en afbouw blijven problemen geven. ( er is een systeem om de bakken met tenten, stoelen en tafels te laden, bruut geweld helpt niet). Volgend jaar proberen we de lentepoets te laten samenvallen met de ontmoetingsdag. De voorzitter dankt nogmaals de leden voor hun inzet.

Op 17 september is het Antwerpen blinkt, materiaalboxen en vlaggestokken zijn besteld.

Volgende vergadering op 3 september.

De 3 Kortrijkse studenten, naast Kevin Van Den Bleeken.

De studenten uit Kortrijk die voor hun Bachelorproef sluikstort en afvalophaling bestudeerden aan onze langblokken, hadden met aandacht onze vergadering gevolgd en willen graag hun voorstellen en hints voorleggen. Er zijn verschillende positieve voorstellen, zoals werken met pictogrammen en kleurcodes voor het sorteren van het huisvuil. Ook het voorstel van camerabewaking en sleutelkaarten voor registratie bij het binnen en buitengaan, gaat denkelijk probleempjes meebrengen met de nieuwe privacywet. Er is hierover een voorstelling gepland in het gemeenschapscentrum Hondurasstraat 6-8 op 20 juni van 10.30u tot 12.30u.